Lokaler / Tau Mek Eiendom AS

Tau Mek Verksted er lokalisert i Nordmarka Industriområde i Strand Kommune like utenfor Stavanger

Her disponerer vi blant annet følgende:
- 1000 m2 hovedhall
- 800 m2 verksted
- 400 m2 kontor og annet
- 9 mål tomt

I tillegg eier vi 10 mål råtomt som kan utvikles med tanke på fremtidig vekst

Våre eiendommer eies gjennom datterselskapet Tau Mek Eiendom AS

Comments are closed.